top of page
CM_Newsletter_NEXT_16.02.233.png

EEN MEERJARIG ARTISTIEK ONDERZOEK OVER ONZE GRENSOVERSCHRIJDENDE REGIO

NEXT speelt zich af in en rond de Frans-Belgische Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai van meer dan 2,1 miljoen inwoners, met een internationaal geconnecteerd netwerk van autosnelwegen, hoge snelheidstreinen, luchthavens en waterwegen. Het is een ontmoetingsplek en kruispunt tussen metropolen zoals Brussel, Parijs en Londen. 

 

De grens loopt door stad en platteland, langs garages, steenwegen, voor- en achterdeuren. De grens is vaak onzichtbaar, maar evengoed sterk zichtbaar. De mensen die wonen, leven en werken aan die grens beleven het grensgebied ook op verschillende wijzen: als een evidentie, als een uitnodiging, maar evengoed als een obstakel.

Niet enkel fysieke drempels, maar ook lands- en taalgrenzen belemmeren een gevoel van samenhorigheid en gedeeld eigenaarschap. 

 

Hoe willen we in de toekomst samenleven in dit grensgebied?

 

Met CIRCULATIONS wil NEXT een aanzet geven om ‘verder’ te denken over de leefbaarheid en toekomst van onze gemeenschappelijke leefruimte. We vertrekken vanuit de kunstenaar en vanuit twee onmiskenbare kenmerken van deze regio: het water en de grens. Kunstenaars, cultuur- en onderwijspartners, inwoners, studenten, verenigingen, bedrijven, beleidsmakers... richten zich op de uitdagingen voor de komende jaren en ontwikkelen nieuwe vormen om deze onder de aandacht te brengen.

 

De start van dit meerjarig project bestaat uit een kritisch en artistiek onderzoek door de studenten van de Master in politieke kunsten (SPEAP), opgericht door Frans socioloog Bruno Latour. Deze studenten zijn Adèle Lhoutellier, Capucine Fouquin, Alexis Nys et Etienne Gilly.

 

Het resultaat van het eerste jaar zal, samen met een routekaart voor de komende jaren, in juni 2023 worden gepresenteerd.

Contact :

Bart Noels

+32 473 369 370

bart.noels@nextfestival.eu

Meer info over SPEAP:

http://blogs.sciences-po.fr/speap/

bottom of page