top of page

Cultureel samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en de regio Hauts-de-France

Door hun historische, sociaal-economische en culturele banden zijn Hauts-de-France en Vlaanderen veel meer dan grensgebieden. Om deze banden te ondersteunen hebben de Vlaamse Gemeenschap en de regio Hauts-de-France op 25 januari 2018 een cultureel samenwerkingsakkoord gesloten. Deze overeenkomst bekrachtigt bestaande culturele samenwerkingsverbanden en moedigt nieuwe initiatieven aan.

In 2021 hernieuwden de Vlaamse Gemeenschap en de regio Hauts-de-France hun culturele samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2024. De samenwerking heeft de volgende doelstellingen:

  • steun aan opkomend talent;

  • interregionale uitwisseling stimuleren;

  • verduurzaming: uitbouwen van een kader voor duurzame grensoverschrijdende culturele uitwisselingen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, worden de volgende middelen ingezet:

In 2021, werd het project "networking" opgezet om te werken aan een beter kader en een meer structurele aanpak om professionals aan beide zijden van de grens met elkaar in contact te brengen. Vanaf 2022 zullen beide partners opnieuw een jaarlijkse projectoproep lanceren om grensoverschrijdende projecten te ondersteunen.
 

  • Een gezamenlijk samenwerkingsplatform zal zorgen voor de algemene uitvoering van deze overeenkomst en zal jaarlijks

    • regelmatig een systematisch overleg organiseren;

    • een actieplan en een evaluatieverslag opstellen;

    • projectvoorstellen evalueren.

bottom of page