top of page

NEXT:

Jaarlijks artistiek feest met internationale uitstraling voor een breed en avontuurlijk publiek

NEXT is het jaarlijkse, internationaal theater- en dansfestival in en rond de Frans-Belgische Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en Valenciennes. Het is een duurzaam samenwerkingsplatform waarin vijf co-organisatoren en nog eens vijftien geassocieerde kunstenhuizen elk jaar hun expertise, middelen en know how bundelen. 

Samen nodigen ze in november een scherpe selectie uit van internationaal belangwekkende kunstenaars. Gedurende drie weken toont NEXT veertig hedendaagse theater-, dans- en performancevoorstellingen, verspreid over zo’n vijftien steden in de grensoverschrijdende regio. NEXT biedt ondersteunt ook acties nieuw artistiek werk, financieel met coproductiebijdragen en inhoudelijk-artistiek, technisch en logistiek met creatieresidenties bij
de verschillende NEXThuizen. 

NEXT evolueerde tot een belangrijk festival voor deze Frans-Belgische regio en voor het internationale artistieke landschap. De selectie van kunstenaars is uniek en het werk uitgesproken hedendaags. Tezelfdertijd blijft het programma 'af en straf' en toegankelijk voor een ruim publiek (14.610 in 2019). De toeschouwers maken er kennis met nieuwe artistieke talen en mengvormen binnen de internationale podiumkunsten.

NEXT zet in op ontmoeting en kennismaking tussen verschillende culturen en nationaliteiten door toeschouwers en artiesten door de Eurometropool te laten reizen. Als interregionaal samenwerkingsproject wil NEXT bijdragen aan het nieuwe elan waarmee actoren, steden en regio’s zich op internationaal niveau positioneren. Op deze schaal en vanuit de nieuwe Europese metropool fungeren als gangmaker van artistieke creatie en presentatie is dé ambitie van het festival. En feest natuurlijk, jaarlijks en voor een breed en avontuurlijk publiek! 

Festival in en rond de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes

In 2008 richtten veertien overheden (*zie onder) een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) op: de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. De Eurometropool ontstond vanuit de vaststelling dat dynamieken op economisch, cultureel en sociaal vlak vandaag niet langer vanuit landen vertrekken, maar vanuit metropolen. Dit kunnen zowel grootsteden zijn (Barcelona, Brussel, Berlijn, Lyon) als clustersteden (Randstad Holland, Ruhrgebied).

Het kunstenfestival NEXT wil een belangrijke rol spelen in de groei van de nieuwe, grensoverschrijdende metropool. Daarom tracht het steeds meer de volledige Eurometropool te bespelen en het festival dichter te brengen bij al haar inwoners. NEXT bouwt aan een netwerk van Vlaamse, Waalse en Franse cultuurhuizen dat actief meewerkt aan de organisatie, programmatie en publiekscirculatie van het festival. Ze werken samen rond diverse formats:

  • Artistieke creaties voor de regio focussen op participatie en/of op een bepaald fenomeen of anekdote uit de grensregio.

  • ‘Site specific’ projecten, waarbij kunstenaars in bijzondere locaties van de Eurometropool werken, koppelen de notie van artistieke ontdekking aan (her)ontdekking van het erfgoed in de grensregio.

  • Een uitgebreid aanbod van gratis busvervoer, parcours in het weekend, systematisch vertaalde voorstellingen, inleidingen, ontmoetingen met artiesten, workshops, groepsarrangementen, cultuureducatieve activiteiten, enz… garandeert de uitwisseling van publieken, professionelen en artiesten tussen de drie regio’s.

* L’état Français, la Region Nord-Pas-de-Calais, le Département du Nord, Lille Métropole Communauté Urbaine, La région Wallonne, La Communauté française de Belgique, la Province de Hainaut, l’intercommunale IDETA, l’intercommunale IEG, de Federale Staat België, de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie West-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal, Intercommunale wvi.

bottom of page