• 24dagen

    van 12 november tot 5 december 2020

  • 39voorstellingen

    internationale dans, theater en performance

  • 20locaties

    in en rond de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes

TIP: projectoproep CULTUURCULTURE

29 januari 2020
De Franse en Vlaamse Gemeenschap lanceren gezamenlijk hun 5de projectoproep in het kader van het Cultureel Samenwerkingsakkoord. Het doel van deze oproep is de samenwerking te stimuleren tussen culturele actoren, de verspreiding aan te moedigen van projecten in beide gemeenschappen en de wederzijdse participatie van het publiek te vergroten. Er worden eenmalige subsidies van maximum 20.000 euro (10.000 euro per Gemeenschap) voorgesteld om innovatieve en inspirerende samenwerkingsprojecten in alle culturele sectoren te ondersteunen. De ontvankelijkheidsvoorwaarden, selectiecriteria en aanvraagprocedure worden gedetailleerd beschreven in het reglement van de oproep. Zie 'meer nieuws'. 
Meer nieuws